Situační mapy na jakékoliv téma

situační mapy se sestavují během osobní terapie na téma, které zvolí klient. Na mapě se objeví řešené téma. Odkryje se podstata problému, který se čistí pomocí technik, které používám během Osobní terapie. Klient po mé krátké instruktáži mapu sestaví sám. Mapa se posléze energeticky vyčistí a tyto čisté energie přejdou do života. 


Cíl: vyřešit Vámi zvolené téma a to tak, aby se postupně vyřešilo i v životě ve jménu lásky. Do míry, která je dovolená a vhodná.